Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

  • Najnowsze
  • Dla pacjenta
  • Dla personelu medycznego
21 kwietnia 2017 r. - II Międzynarodowe Sympozjum Traumatologiczne - Urazy kończyny górnej od A do Z_grafika
9-11 marca 2017 r. - II Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2017)_grafika
8 października 2016 r. - Event medyczny pn. "Zdążyć Przed Rakiem";_grafika
<