Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I REUMATOLOGII

Lekarz Kierujący Oddziałem
prof.dr hab.n.med. Eugeniusz Józef Kucharz
   
Pielęgniarka Oddziałowa Lucyna Dębińska
Sekretariat Oddziału tel.(032) 359 82 90
  adres e-mail: reumatologia@gcm.pl
   
Ustalanie terminów przyjęć tel. (032) 359 82 59
   

 
Charakterystyka Oddziału

Oddział dysponuje 37 łóżkami i prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię chorób narządów wewnętrznych, w tym chorób narządów ruchu takich jak:

 • Układowe zapalne choroby tkanki łącznej (dawniej zwane kolagenozami)
 • Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Choroby narządów ruchu związane z zaburzeniami endokrynnymi i immunologicznymi
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Choroby metaboliczne stawów i kości
 • Zmiany w narządach wewnętrznych u chorych na układowe choroby narządu ruchu (np. twardzina układowa, toczeń rumieniowy, zapalenie skórno-mięśniowe)

  

Oddział współpracuje z innymi oddziałami GCM  (m.in. Oddział Rehabilitacji, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Oddział Neurologii, Klinika Dermatologii, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii)

Prowadzimy leczenie chorych na twardzinę układową przeszczepami komórek macierzystych szpiku. Prowadzimy leczenie biologiczne w ramach programów lekowych m.in. stosując leki : infliksymab (Remicade), etanercept ( Enbrel), adalimumab ( Humira ), cetrulizumab pegol (Cimzia), rytuksymab (Mabtera), tocilizumab (RoActembra), belimizumab (Benlysta).

  Zakres usług medycznych

 Diagnozujemy i leczymy wszystkie choroby wewnętrzne i reumatyczne, a zwłaszcza:

 • choroby narządu ze szczególnym uwzględnieniem układowych chorób tkanki łącznej;
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • układowe choroby tkanki łącznej (dawniej zwane kolagenozami),
 • twardzinę układową (sklerodermia),
 • toczeń rumieniowaty układowy (SLE),
 • spondylopatie seronegatywne,
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
 • łuszczycowe zapalenie stawów
 • choroby mięśni (miopatie),
 • zapalenie naczyń ,
 • zespół suchości (zespół Sjőgrena),
 • zmiany w narządach wewnętrznych w przebiegu chorób narządu ruchu,
 • dziedziczne choroby tkanki łącznej.
 • osteoporozę.

Jesteśmy ośrodkiem zrzeszonym m.in. w EUSTAR (Europejskiej Bazie Badania i Leczenia Twardziny Układowej).

Pracownicy Oddziału prowadzą działalność leczniczą w Poradni Reumatologicznej Górnośląskiego Centrum Medycznego.

Zespół Oddziału bierze udział w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym, w tym realizacji programu nauczania w języku angielskim (współpraca z Hope Medical Institute, USA)

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
<