Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

Szukany oddział / Przychodnia
Wpisz nazwę oddziału lub przychodni
Wybierz jeden z oddziałów lub przychodnię
Wybierz jeden z budynków
Wybierz piętro w budynku
Droga na oddział
Górnośląski Ośrodek Kardiologii
Blok Operacyjny Oddziału Kardiochirurgii, Górnośląski Ośrodek Kardiologii, Piętro VIII
Graficzny plan szpitala
<