Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

O GCM
23.07.2013 / Anna Jarząb
Pdf
Drukuj
Powrót

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Organem tworzącym Szpital jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Skrócona nazwa Szpitala brzmi - SPSK Nr 7 SUM GCM im. prof. L. Gieca.

Szpital wpisany jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez ministra właściwego ds. zdrowia oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Siedzibą SPSK Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca jest miasto Katowice jednak obszar naszego działania obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szpital może także świadczyć usługi medyczne na rzecz obywateli obcych państw na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Podstawowym celem działania Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz realizacja zadań dydaktycznych i badawczych dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

 

 

 

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
<